Documentatie

Schoolgids

Veel extra informatie over onze school vind u in onze schoolgids 2017-2021.
Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Bijlage Schoolgids

Veel praktische informatie over het huidige schooljaar vind u in onze bijlage schoolgids.
Klik hier om de bijlage schoolgids te downloaden.

Zorgplan

(In ontwikkeling)

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik ......om het plan te downloaden.

Pestprotocol

(In ontwikkeling)

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik ......om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Formulieren

Download hier het formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl