KION peutergroep

Voor een kind is de start op de basisschool een grote mijlpaal, net zoals voor de ouders. Om deze start zo goed mogelijk te laten verlopen is het goed om je kind voor te bereiden. In een peutergroep leert je kind spelenderwijs deel uit te maken van een groep, zich te concentreren, te luisteren, na te denken en nog veel meer andere vaardigheden.

Wij werken graag samen op De Vuurvlinder met de (kleuter)docenten en hebben een warme overdracht met KION peutergroep De Vuurvlinder. Dit betekent dat de leerkracht schriftelijk en soms in een gesprek informatie over je kind krijgt, waardoor de overgang van peutergroep naar basisschool zo soepel mogelijk verloopt.

KION biedt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Peuters ontwikkelen zich op een hoog tempo en het kan altijd gebeuren dat de ontwikkeling op een bepaald gebied wat achterblijft. Met behulp van speciale VVE-methodes kunnen de pedagogisch medewerkers je kind goed begeleiden om de achtergebleven vaardigheid op een leuke manier te ontwikkelen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT