Documentatie

Schoolgids

Veel extra informatie over onze school vind u in onze schoolgids 2017-2021.
Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Bijlage Schoolgids

Veel praktische informatie over het huidige schooljaar vind u in onze bijlage schoolgids.
Klik hier om de bijlage schoolgids te downloaden.

Zorgplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs.
Klik hier om het zorgplan te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.
Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Huiswerkprotocol

Huiswerk levert een bijdrage aan de vergroting van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van onze leerlingen. Daarin kunnen ouders ook hun rol spelen als pedagogische partners.
Klik hier om het huiswerkprotocol van onze school te downloaden.

Protocol medicijngebruik

In de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Op De Vuurvlinder hebben we daar goede afspraken over gemaakt.
Klik hier om het protocol medicijngebruik van onze school te downloaden.

 

Formulieren

Inschrijven

Download hier het inschrijfformulier van De Vuurvlinder

Verlof

Download hier het formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT