Leerlingenraad 2020 - 2021

De leerlingenraad van De Vuurvlinder bestaat uit kinderen van groep 5,6,7 en 8. Uit elke groep zitten er twee kinderen in de leerlingenraad.
Dat zijn dit jaar de volgende kinderen: groep 5 Elin en Sam, groep 6 Zoë en Jalena, groep 7 Levi en Tessa, groep 8 Max en Oscar (voorzitter).

De leerlingenraad wordt elk jaar democratisch gekozen, iedere klas kiest zijn vertegenwoordigers. De leerlingenraad helpt mee met het bedenken van nieuwe ideeën voor de school. Bijvoorbeeld viering van feestdagen, schoolreisjes, indeling speelplein enz. Ook controleert de leerlingen of alle kinderen het naar hun zin hebben op school. Alle kinderen krijgen ook een kans om ideeën te bedenken. Die kunnen ze in de ideeënbus doen, die naast de ingang van de bovenbouw hangt. Alle voorstellen worden besproken in de vergadering van de leerlingenraad.

De raad vergadert om de zes weken met hulp van juf Marion of meneer Peter (directeur).
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT