Leerlingenraad 2019 - 2020

De leerlingenraad van De Vuurvlinder bestaat uit de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep zitten er twee kinderen in de leerlingenraad. Dat zijn de volgende kinderen: groep 5 Kaylee en Daléna, groep 6 Levi en Daniël, groep 7 Alicia en Tygo en groep 8 Marrit en Julian (voorzitter). De leerlingenraad wordt elk jaar democratisch gekozen; iedere klas kiest zijn vertegenwoordigers.

De leerlingenraad helpt mee met het bedenken van nieuwe ideeën voor de school. Bijvoorbeeld: viering van feestdagen, schoolreisjes, indeling speelplein enz. Ook controleert de leerlingenraad of alle kinderen het naar hun zin hebben op school. 

Alle kinderen krijgen ook een kans om ideeën te bedenken. Die kunnen ze in de ideeënbus doen, die naast de ingang van de bovenbouw hangt. Alle voorstellen worden besproken in de vergadering van de leerlingenraad. 

De raad vergadert om de zes weken met hulp van juf Marion of meneer Peter (directeur).


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl